Registreerimine     Unustasid parooli     Kasutaja nimi :   Parool :  
Ostukorvis on 0 eset

Garantiikiri antakse koos ostuga. Garantii ajal ostetud kaubad kuuluvad tasuta parandamisele.


Kõikide WATEXi e-poest ostetud kaupade suhtes kohaldatakse ELis kehtivaid garantiitingimusi. Kauba kättesaamisel väljastatakse teile dokument, kus on sätestatud garantiitingimused.


Garantii ajal kindlaks tehtud defekt kõrvaldatakse kooskõlas tootja tingimustega. Sel juhul pöörduge garantiiteenindusse. Teenindusse pöördumisel tuleb ette näidata garantiikiri ja ostutšekk. Arusaamatuste vältimiseks lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend.


Garantiikohustus kaob järgmistel juhtudel:

- kui kaupa on kasutatud muul viisil kui kasutusjuhendis sätestatud;
- kui kaupa on omavoliliselt remonditud;
- kui tehtud on konstruktsioonimuudatusi;
- kui seerianumber on eemaldatud või loetamatuks tehtud või seda on muudetud.


Rikkumised, mis toovad kaasa garantii tühistamise:

- vigastused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, tahkete osakeste jms tõttu;
- vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, põlengu, elektrilevi rikke tagajärjel;
- vigastused, mis on tekkinud elektritoe vale kasutamise tagajärjel;
- ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.


GARANTII EI KEHTI:

- kulumaterjalidele, lisaseadmetele, kui seda ei nõuta lähteolekus.


WATEX.EU ei vastuta kahjustuste eest, mida võib põhjustada seadmete väärkasutamine.

Back to Top